arrow-up
Roulette77

Free

online

Support UkraineSupport Ukraine

Hazardné hry - keď sa zábava mení na závislosť

Pre mnohých ľudí je hazard neškodnou zábavou, ale môže sa stať problémom. Tento typ nutkavého správania sa často nazýva "problémové hráčstvo". Závislosť od hazardných hier je progresívna závislosť, ktorá môže mať mnoho negatívnych psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov. Je klasifikovaná ako porucha kontroly impulzov.

Problémové hráčstvo a jeho symptómy:

Problémové hráčstvo je škodlivé pre psychické a fyzické zdravie. Ľudia, ktorí žijú s touto závislosťou, môžu mať depresie, migrény, stres, črevné poruchy a iné problémy súvisiace s úzkosťou. Podobne ako pri iných závislostiach môžu dôsledky hazardných hier viesť k pocitom skľúčenosti a bezmocnosti. V niektorých prípadoch to môže viesť k pokusom o samovraždu. Vzhľadom na škodlivé dôsledky sa závislosť od hazardných hier stala v mnohých krajinách významným problémom verejného zdravia. Ako rozpoznať príznaky tohto problému?

Stanovení diagnózy

Uvádza se, že na stanovenie diagnózy závislosti od hazardných hier musí osoba počas posledných 12 mesiacov preukázať alebo zažiť aspoň štyri z nasledujúcich príznakov:

 • Potreba hrať hazardné hry so zvyšujúcimi sa sumami peňazí na dosiahnutie pocitu vzrušenia
 • Nepokoj alebo podráždenosť pri pokuse prestať hrať hazardné hry
 • Opakované neúspešné pokusy o zastavenie, kontrolu alebo obmedzenie hazardných hier
 • Časté premýšľanie o hazardných hrách a plánovanie hazardných hier
 • Hranie hazardných hier pri pocite úzkosti
 • Opätovný návrat k hraniu po prehre peňazí
 • Klamanie s cieľom zatajiť hazardné hry
 • Problémy vo vzťahoch alebo v práci spôsobené hraním hazardných hier
 • Závislosť na iných, ktorí potrebujú peniaze na hranie hazardných hier

Spúšťače a rizikové faktory závislosti na hazardných hrách

Hranie hazardných hier môže viesť k rôznym problémom, ale závislosť môže mať každý. Nikto nedokáže predpovedať, u koho sa vyvinie závislosť od hazardných hier. Hazardné správanie sa stáva problémom, keď sa nedá kontrolovať a keď zasahuje do financií, vzťahov a pracovného prostredia. Jednotlivec si nemusí istý čas uvedomovať, že má problém. Mnohí ľudia, u ktorých vznikne závislosť od hazardných hier, sú považovaní za zodpovedných a spoľahlivých ľudí, ale niektoré faktory môžu viesť k zmene správania. Medzi ne môžu patriť napríklad:

 • odchod do dôchodku
 • traumatické okolnosti
 • stres súvisiaci s prácou
 • emocionálne otrasy, napríklad depresia alebo úzkosť
 • osamelosť
 • prítomnosť iných závislostí
 • faktory prostredia, ako sú priatelia alebo dostupné príležitosti

Štúdie naznačujú, že ľudia so sklonom k jednej závislosti môžu byť viac ohrození rozvojom inej závislosti. Úlohu môžu zohrávať genetické a neurologické faktory. Niektorí ľudia, ktorí sú postihnutí hazardnými hrami, môžu mať problém aj s alkoholom alebo drogami, možno v dôsledku predispozície k závislosti. Stejně tak, užívanie niektorých liekov sa spája s vyšším rizikom nutkavého hrania.

Sekundárne závislosti sa môžu vyskytnúť aj v snahe znížiť negatívne pocity vyvolané závislosťou od hazardných hier. U niektorých ľudí, ktorí hrajú hazardné hry, sa však nikdy nevyskytne žiadna iná závislosť. Niektoré faktory toto riziko zvyšujú. Medzi ne patrí napríklad:

 • depresia, úzkostné stavy alebo poruchy osobnosti
 • iné závislosti, napríklad od drog alebo alkoholu
 • užívanie niektorých liekov, napríklad anti-psychotických liekov a agonistov dopamínu, ktoré sú spojené s vyšším rizikom závislosti od hazardných hier
 • pohlavie, pretože je pravdepodobnejšie, že tato závislosť postihne mužov ako ženy

Proč závislosť vzniká?

Hazardné hry sa popri užívaní látok, ako sú drogy a alkohol, a dokonca aj takých činností, ako je nakupovanie, môžu stať závislosťou, keď sa ich užívanie stane nutkavým a vymkne sa spod kontroly. Tieto závislosti vychádzajú z dvoch samostatných dráh odmeňovania v mozgu, ktoré ovplyvňujú naše správanie - záľuba a chcenie.

Obľuba opisuje spontánnu radosť z konzumácie čokoládovej sušienky. Chcenie je naša túžba dať si ju, keď vidíme balenie čokoládových sušienok v supermarkete. Chcenie nás motivuje - núti nás túžiť po veciach a robiť ich opakovane. Na závislosť sa v podstate dá jednoducho pozerať ako na prepájanie týchto systémov odmeňovania.

"Čo robiť" a "Čo nerobiť" pre partnerov, priateľov alebo rodinných príslušníkov s závislosťou na hraní

Ak niekto z vašej rodiny alebo blízkych trpí týmto typom závislosti, tu je niekoľko tipov, ako mu môžete pomôcť.

 1. Vyhľadajte podporu iných ľudí s podobnými problémami; navštevujte svojpomocnú skupinu pre rodiny
 2. Uznajte dobré vlastnosti svojho partnera/príbuzného
 3. Pri rozhovore s osobou s poruchou hrania hazardných hier zachovajte pokoj.
 4. Dajte jej najavo, že hľadáte pomoc pre seba; hranie hazardných hier ovplyvňuje vás (a prípadne aj deti).
 5. Vysvetlite deťom problémové hranie hazardných hier.
 6. Pochopte potrebu liečby problémového hráčstva a to, že môže trvať určitý čas.¨
 7. Stanovte hranice v hospodárení s peniazmi; prevezmite kontrolu nad rodinnými financiami; preskúmajte výpisy z bankových účtov a kreditných kariet.

Čomu by ste sa mali vyhnúť?

Ak chcete nájsť riešenie problému so závislosťou, pri rozhovore s postihnutou osobou je potrebné zachovať pokoj. Nie je tiež dobré vylučovať osobu z rodiny alebo spoločnosti a iných aktivít. Zmierte sa aj s tým, že liečba závislosti je beh na dlhú trať a výsledky sa nedostavia zo dňa na deň.